The industrial network approach and purchasing and supply management research
Kapitel i bok, 2022

supply management

industrial networks

Purchasing

supply chain planning

Författare

Björn Axelsson

Handelshögskolan i Stockholm

Lars-Erik Gadde

Göteborgs universitet

Jan Ysbrand Finn Wynstra

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Handbook of theories for purchasing, supply chain and management research

360-377
978-1-83910-449-7 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.4337/9781839104503.00028

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-12