Lantbruk, vetenskap och akademisering i 1900-talets Sverige: En inledning
Kapitel i bok, 2020

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Karl Bruno

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

King's College London

Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige

11-48
9789179243425 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknikhistoria

DOI

10.13068/9789179243432

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-04