Stress spectra and the effective elastic and viscoelastic properties of unidirectional composites under transverse loading
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Patrick Kim

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Journal of Composite Materials

Vol. 34 1418-1436

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06