Borås stads historia III. Omstrukturering och anpassning 1920-2000
Kapitel i bok, 2005

Författare

Kent Olsson

Göteborgs universitet

Bengt Berglund

Göteborgs universitet

Lars Johansson

Borås stads historia III

17-54, 97-238, 413-468-

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

ISBN

91-85377-34-1

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-25