Quenching Cracks in Medium Carbon Steel Initiated at Manganese Sulfide Inclusions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Cornelius Temmel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Nils-Gunnar Ingesten

Härtereitechnische Mitteilungen

Vol. 62 236-242

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-29