Integration of a Security Type System into a Program Logic
Paper i proceeding, 2007

Författare

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Jing Pan

Philipp Rümmer

Göteborgs universitet

F. Walter

Proc. 2nd Symposium on Trustworthy Global Computing, Lucca, Italy, Springer-Verlag LNCS

Vol. 4661 116-131
978-3-540-75333-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-75333-9

Mer information

Skapat

2017-10-06