HYBRID LES-RANS: Inlet Boundary Conditions for Flows Including Recirculation
Paper i proceeding, 2007

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

5th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena

Vol. 2 689-694

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07