Flexibility and rigidity in customization and build-to-order production
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

Vol. 34 7 695-705

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06