Rigorous infinitesimals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

American Mathematics Monthly

Vol. 112 926-928

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06