Koppelman Formulas on Grassmannians
Preprint, 2007

Författare

Elin Götmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Håkan Samuelsson Kalm

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Henrik Seppänen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:36

Mer information

Skapat

2017-10-08