The Boltzmann equation on a two-dimensional lattice; theoretical and numerical results.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Laura Fainsilber

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Pär Kurlberg

Bernt Wennberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.)

0304-9825 (ISSN)

Vol. 2 2 667--685.-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07