Moder Jord på akuten
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Alba

1

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06