Cationic ester-containing gemini surfactants: Chemical hydrolysis and biodegradation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ali Tehrani

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Hans Oskarsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kees van Ginkel

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

J Colloid Interface Sci

Vol. 312 444-452

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06