Parameters of warm molecular clouds from methyl acetylene observations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

A.V. Alakoz

S.V. Kalenskii

V.G. Promislov

Lars E B Johansson

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Astronomy Reports

Vol. 46 7 551-556

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06