Probing the properties of methyl cyanide sources
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

S.V. Kalenskii

V.G. Promislov

A.V. Alakoz

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Lars E B Johansson

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Astronomy & Astrophysics

Vol. 354 1036-1040

Ämneskategorier

Fysik

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06