Nitsche's method for interface problems in computational mechanics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

GAMM-Mitteilungen

Vol. 28 2 184-207

Ämneskategorier

Maskinteknik

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07