A General Catalogue of 6.7 GHz Methanol Masers. I. Data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

M.R. Pestalozzi

V. Minier

Roy Booth

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Astronomy & Astrophysics

Vol. 432 737-742

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06