Phytogenic and microbial phytases in human nutrition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

International Journal of Food Science and Technology

Vol. 37 7 823-833

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08