A framework for integrated supervisory and logic control framework
Rapport, 2007

Författare

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Markus Sköldstam

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R004/2007

Mer information

Skapat

2017-10-07