Mechanical properties of MWNT/cellulose/melamine-formaldehyde composites
Paper i proceeding, 2005

Författare

Liliana Licea Jimenez

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

P-Y Henrio

A Lund

S. A. Perez-Garcia

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

M Johansson

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

NT05 6th Int. Conference on Science and Application of Nanotubes

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08