Carbon nanotube/cellulose/melamine-formaldehyde composites
Paper i proceeding, 2005

Författare

Liliana Licea Jimenez

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

P-Y Henrio

A Lund

S. A. Perez-Garcia

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Carbon Nano Tube (CNT)-Polymer Composites Int. Conference 2005, Technical Univ. Hamburg-Harburg, Sept. 4-7 2005, Germany

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08