Multi-wall Carbon Nanotube/Cellulose/Melamine-Formaldehyde Composites
Paper i proceeding, 2005

Författare

Liliana Licea Jimenez

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

P-Y Henrio

A Lund

S. A. Perez-Garcia

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Nordic Polymer Days 2005 Book of Abstracts, 17-19 Sept., Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08