Anomalous momentum transport due to drift-waves in tokamaks
Paper i proceeding, 2006

Fusion

anomalous transport

turbulence

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Proceedings of the 33rd EPS Conference on Plasma Physics, Rome

Vol. Vol. 30I P-2.186

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07