Book review; Molecular gas dynamics by Y Sone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Transport Theory and Statistical Physics

0041-1450 (ISSN) 1532-2424 (eISSN)

Vol. 36 7 609-610

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-07