LFthreads: A lock-free thread library
Paper i proceeding, 2007

software

libraries

lock-free synchronization

multiprocessor systems

Författare

Anders Gidenstam

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Marina Papatriantafilou

Proceedings of the 11th International Conference On Principles Of Distributed Systems, Lecture Notes in Computer Science Vol. 4878, Springer Verlag,

217 - 231
978-3-540-77095-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-77095-4

Mer information

Skapat

2017-10-06