Jam Sessions for collaborative management research
Kapitel i bok, 2003

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Collaborative research organisations, foundations for learning, change and theoretical development, SAGE Publications, Thousand Oaks, Ca.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13