The learning potential of strategic licensing
Paper i proceeding, 2007

Författare

M. I. Leone

P. Boccardelli

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

the 8th CINet conference, September 7-11, 2007, Göteborg, Sweden.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06