A Crystalline Large Pore Microporous Semiconductor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Alexander Shulman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Angew. Chem. Int. Ed.

Vol. 46 718-722

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06