A Low-Power FIR Filter Using Combined Residue and Radix-2 Signed-Digit Representation
Paper i proceeding, 2005

residue arithmetic

signed-digit

filters

Författare

Andreas Lindahl

Lars Bengtsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proc of 8'th EUROMICRO Conference on Digital System Design

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06