The innovative bureaucracy: Bureaucracy in an age of fluidity
Bok, 2007

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-0-230-01354-4

Mer information

Skapat

2017-10-06