Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Sten Setterberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

R&D Management

Vol. 37 1 17-28

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-03