Calculations on iodine speciation in gas and liquid phases.
Paper i proceeding, 1999

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Proceedings of Iodine Aspects of Severe Accident Management, Vantaa (Helsinki), Finland

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07