The effect of Uncertainties in Stability Constants on Speciation Diagrams
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

XXIV 509-514

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07