Strålrisk inte skäl att flytta
Artikel i övrig tidskrift, 1997

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Jan Rydberg

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Fria ord, Göteborgs-Posten 1997-03.12

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13