Learning from critical incidents in the supervision of research
Paper i proceeding, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

EARLI 2007, Budapest, Hungry, 28-31 August 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06