Developing creative researchers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Z. Bar

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Thinking Conference, Norköping, Sweden 28 August-2 September, 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06