Comparison of bandwidths of mushroom-type EBG surfaces and corrugated and strip-type soft surfaces when used as narrow ground planes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Luis Inclan-Sanchez

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IET Microwaves, Antennas and Propagation

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13