Byggherrens förutsättningar med speciell inriktning på tidiga skeden och mätmetoder
Rapport, 2005

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07