Tests and Proofs: Second International Conference, TAP 2008, Prato, Italy, April 2008, Proceedings
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

Redaktör

Bernhard Beckert

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

354079123X

Mer information

Skapat

2017-10-06