Open cell cellular solids: A constitutive equation for hyperelasticity with deformation induced anisotropy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Per Hård af Segerstad

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 45 1978-1992

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06