Surface treatment and printing properties of dispersion-coated paperboard
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

corona

contact angle

latex

fexographic printing

plasma

Författare

Thomas Schuman

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Britt Adolfsson

Magnus Wikström

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Progress in Organic Coatings

Vol. 54 188-197

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07