Faculty Professional Competence Development Programs - Comparing Approaches from Three Universities
Paper i proceeding, 2008

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Svante Gunnarsson

Martin Vigild

Proceedings of the 4th International CDIO Conference, Gent, Belgium

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06