Outsourcing – ett hot mot fungerande nätverk?
Kapitel i bok, 2008

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

I Mattsson, L-G (red) Marknadsorientering. Myter och möjligheter, sid. 77-96. Liber, Malmö

sid. 77-96

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06