Patterning colloidal monolayer films using microcontact particle stripping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ann-Sofie Andersson

Karin Glasmästar

Per Hanarp

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bastien Seantier

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Duncan Sutherland

Nanotechnology

Vol. 18 20

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07