Use of CDIO Standards in Swedish National Evaluation of Engineering Educational Programs
Paper i proceeding, 2005

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Kristina Edström

Svante Gunnarsson

Sören Östlund

Proceedings 1st Annual CDIO Conference

134-137

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06