Användarvänlig utrustning ger ökad patientsäkerhet
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Usability Engineering

Medical Equipment

Usability Evaluation

Analytical Methods

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Patientsäkerhet Tema - Socialstyrelsen

3 8-11

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07