Generic Task Specification – A Framework for Describing Task Demands and Mental/Physical Work loads in a Human-Machine System
Paper i proceeding, 2008

Human Interaction

Task Analysis

Mental Workload

Physical Workload

Task Demands

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

2nd International Applied Human Factors and Ergonomics 2008

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Tillämpad psykologi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07