Grid Computing Distribution Using Network Processors
Paper i proceeding, 2002

Författare

Björn Liljeqvist

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors

Lars Bengtsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors

Proceedings of PDCS'02 (14th Parallel and Distributed Computing Conference 2002) conference, Nov 4-6, 2002, Cambridge (Boston), USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08