Drying Behaviour and Energy Efficiency during Microwave Convective Drying of Porous Materials and Foods
Licentiatavhandling, 2008

Energy efficiency

Microwave drying

10:an

Författare

Emma Holtz

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

10:an

Mer information

Skapat

2017-10-07