Larm och larmsystem
Rapport, 2008

larmsystem

kontrollrum

visuell skärmdesign

kärnkraft

larm

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07